Hưởng đặc quyền từ Elmich 50%++ Hưởng đặc quyền từ Elmich 50%++ Hưởng đặc quyền từ Elmich 50%++

Trimax classic

  • Sắp xếp:
Giảm 37%
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2407OL size 20cm
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2407OL size 20cm

Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2407OL size 20cm

545.000₫ 870.000₫
Giảm 45%
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2406OL size 18cm
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2406OL size 18cm

Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2406OL size 18cm

460.000₫ 830.000₫
Giảm 39%
Bộ 2 nồi inox 304 cao cấp 3 đáy từ liền nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2107OL Size 16, 20cm
Bộ 2 nồi inox 304 cao cấp 3 đáy từ liền nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2107OL Size 16, 20cm

Bộ 2 nồi inox 304 cao cấp 3 đáy từ liền nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2107OL Size 16, 20cm

981.000₫ 1.620.000₫
Giảm 39%
Bộ nồi chảo Inox 304 cao cấp 3 đáy liền nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2110OL
Bộ nồi chảo Inox 304 cao cấp 3 đáy liền nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2110OL

Bộ nồi chảo Inox 304 cao cấp 3 đáy liền nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2110OL

2.172.000₫ 3.550.000₫
Giảm 48%
Bộ nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2106OL size 18,20,24cm
Bộ nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2106OL size 18,20,24cm

Bộ nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2106OL size 18,20,24cm

1.490.000₫ 2.870.000₫
Giảm 42%
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2405OL size 16cm
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2405OL size 16cm

Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2405OL size 16cm

435.000₫ 750.000₫
Giảm 35%
Bộ 2 chảo Inox 2 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2701OL size 20, 26cm
Bộ 2 chảo Inox 2 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2701OL size 20, 26cm

Bộ 2 chảo Inox 2 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2701OL size 20, 26cm

974.000₫ 1.500.000₫
Giảm 38%
Bộ nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2105OL size 16,20,24cm
Bộ nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2105OL size 16,20,24cm

Bộ nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2105OL size 16,20,24cm

1.665.000₫ 2.700.000₫
Giảm 43%
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2703OL size 26cm
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2703OL size 26cm

Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2703OL size 26cm

516.000₫ 900.000₫
Giảm 40%
Bộ nồi inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2108OL Size 18, 20cm
Bộ nồi inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2108OL Size 18, 20cm

Bộ nồi inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2108OL Size 18, 20cm

1.019.000₫ 1.700.000₫
Giảm 54%
Nồi luộc gà Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax Classic 28cm
Nồi luộc gà Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax Classic 28cm

Nồi luộc gà Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax Classic 28cm

804.000₫ 1.740.000₫
Giảm 27%
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2411OL size 22cm
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2411OL size 22cm

Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2411OL size 22cm

595.000₫ 810.000₫
Giảm 41%
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2704OL size 20cm
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2704OL size 20cm

Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2704OL size 20cm

420.000₫ 710.000₫
Giảm 36%
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2408OL size 24cm
Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2408OL size 24cm

Nồi Inox 3 lớp đáy liền Elmich Trimax classic 2408OL size 24cm

631.000₫ 990.000₫
Giảm 40%
Bộ nồi chảo Inox304 cao cấp 3 đáy liền Elmich Trimax Classic EL-2113OL Size 18,20 chảo 26cm
Bộ nồi chảo Inox304 cao cấp 3 đáy liền Elmich Trimax Classic EL-2113OL Size 18,20 chảo 26cm

Bộ nồi chảo Inox304 cao cấp 3 đáy liền Elmich Trimax Classic EL-2113OL Size 18,20 chảo 26cm

1.572.000₫ 2.600.000₫
Lên đầu trang
0
Danh mục So sánh 0 Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng